Utnyttja lokal solenergi!

Du kan nu hyra dina egna solpaneler från vår solpark.

Boka paneler

Vi vill utveckla förnybar energiproduktion lokalt
- Vill du vara med?

Södra delarna av Nyland och kuststäderna har ypperliga förhållanden för produktion av solenergi, vilket gör produktionen här lönsam. Genom att hyra paneler från vår solpark kan du enkelt ta del av lokalt producerad solenergi.

Miljövänlig

Solenergi är ett miljövänligt alternativ för att producera egen energi. Solenergi produktion är hållbart och orsakar inga CO2 utsläpp.

Klimatsmart

Att hyra egna solpaneler är ett ypperligt alternativ för vem som helst att producera egen solenergi, men det är speciellt smidigt för dig som inte kan eller vill investera i ett eget solpanelssystem.

Lokal

Genom att hyra paneler understöder du konkret utvecklingen och utbyggnaden av lokal solenergi, eftersom vi kommer att utvidga solparken enligt efterfrågan.

Boknings- och prisuppgifter

 Hyr egna solpaneler för 3,90 € / panel / mån.

För att hyra paneler förutsätts att du har ett ikraftvarande avtal med Raseborgs Energi (elförsäljning, elnät eller fjärrvärme). Om du ännu inte är vår kund, kan du göra ett elförsäljningsavtal i samband med beställningen.

Hyresavgiften faktureras i samband med energifakturan. På energifakturan krediteras också värdet på elen som panelerna producerat under faktureringsperioden. Produktionsvärdet för den producerade elen beräknas enligt SPOT medelpriset i Finland för samma period. Krediteringen sker därmed enligt värdet på panelernas verkliga produktion, samt den producerade elens marknadsvärde. En panel producerar uppskattningsvis 330 kWh, vilket motsvarar cirka 16 € i energibesparingar.

Panelens producerade el per produktionstimme beräknas som solparkens totala produktionsmängd under produktionstimmen delat med solparkens totala antal solpaneler (2722 st).  Av parkens totala antal solpaneler finns 676 paneler till uthyrning.

Efter att du slutfört bokningen syns reservationen i panelfältet. Faktureringen och krediteringen av panelens produktion påbörjas först från och med början av den månad som efterföljer beställningen.

Fullständiga avtalsvillkoren kan du läsa här: Solparkens avtalsvillkor

Att producera egen solenergi är nu lättare än någonsin
-Välj dina egna paneler från fältet!

Du kan från fältet fritt välja en eller flera paneler du vill hyra. Varje panels produktionsmängd är den samma.
Pris per panel: 3,90€ /mån.

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

YLP!

Arthur Aminoff

Arthur Aminoff

Arthur Aminoff

Arthur Aminoff

Arthur Aminoff

Toffe

Toffe

Toffe

Toffe

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Gunne

Gunne

Håkan Lindroos

Håkan Lindroos

Arthur Aminoff

Arthur Aminoff

Gunne

Gunne

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

EKA

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Arthur Aminoff

Arthur Aminoff

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

PS

Alexandra Stoor

Alexandra Stoor

Alexandra Stoor

Alexandra Stoor

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Arthur Aminoff

Arthur Aminoff

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

PS

Reserverad / Varattu

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

PS

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Vilhelm

Vilhelm

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

FAb Ekenäs Rådhustorg

FAb Ekenäs Rådhustorg

PS

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Niklas Rönnberg

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

PS

Jonte

Jonte

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Ove Molander

Ove Molander

Tomas Mattsson

Tomas Mattsson

Tomas Mattsson

Tomas Mattsson

Tomas Mattsson

Tomas Mattsson

Nicklas Martin

Nicklas Martin

Nicklas Martin

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Holmström

Holmström

Jonte

Jonte

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Annika Metsämäki

Peter Braskén

Reserverad / Varattu

Ela

Ela

Holmström

Frank Hoverfelt

Frank Hoverfelt

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Gun

Gun

Christer

Christer

Christer

Christer

Jonas

Mikaela

Mikaela

Reserverad / Varattu

Wickström

Wickström

Patrick Lybeck

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Heidi&kumppanit

Heidi&kumppanit

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Edward Ingman

Edward Ingman

Edward Ingman

Edward Ingman

Edward Ingman

Edward Ingman

M&J

M&J

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

M&J

M&J

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Bob Sjöblom

Bob Sjöblom

Bob Sjöblom

Bob Sjöblom

Bob Sjöblom

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

The Sannholms

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Kilpiö

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Pulkkis

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Pulkkis

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Rajalin

Rajalin

Rajalin

Rajalin

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Rajalin

Rajalin

Rajalin

Rajalin

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

M Broman

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Chriffe

Chriffe

Chriffe

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Café Gamla Stan

Reserverad / Varattu

Wikstedt M

Wikstedt M

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Wikstedt M

Wikstedt M

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

JUC

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Magnus Lindholm

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Magnus Lindholm

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

KL&AG

Thomas

Markus E

Markus E

Markus E

Markus E

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Jonas Lindholm

Åsa Westerlund

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Kindful growth co.

Kindful growth co.

Kindful growth co.

Kindful growth co.

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Stotalyrk

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Stotalyrk

Reserverad / Varattu

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Veikka

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

E&T

E&T

E&T

E&T

E&T

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

sippis

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Peter Braskén

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

sippis

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Peter Braskén

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

sippis

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

sippis

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Reserverad / Varattu

Christa Pelin

Christa Pelin

Reserverad / Varattu

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Siggberg

Solparkens totala produktion

< 06.02.2023 >
Visa dag Visa månad Visa år

En panels månatliga produktion och produktionsvärde

Nedan ser du varje panels enskilda månatliga produktion, produktionen medelvärde samt produktionen totala värde. Totala värdet motsvara den kreditering som syns på din faktura, då du hyr en solpanel från solparken.

Total produktion

Sol-produktionens spot-försäljningsvärde

Produktionens månatliga värde

En panels produktion

En panel har en effekt på 370 W och panelens produktion varierar enligt årstid, väder- och solförhållanden. En panel beräknas producera ca 330 kWh per år, vilket motsvarar i 16 € per år energibesparingar.

YLP! – Lokal solenergi i pizzorna!

YLP! – Lokal solenergi i pizzorna!

YLP! gör pizza med 98.7 % lokala råvaror. Allting är handgjort och miljöaspekten av stor betydelse. Hållbarhet är nyckelordet. Med tanke på YLP!s värderingar använder vi från förut lokal Eko-el och nu är det är ett naturligt val att även unyttja solenergi när det finns tillgängligt!

Att producera egen solenergi har varit vår vision från början, men produktionsförhållandena vid vår restaurang är väldigt begränsade. När möjligheten att producera och utnyttja solenergi från Raseborgs Energis solpark kom var det därför ett självklart val för oss. Varför skulle man ens använda någon annan el över huvudtaget, om man kan välja lokalt?!

”Varför använda nån annan el över huvudtaget, om man kan välja lokalt?!

Nick Victorzon, restaurangägare